Bildiri Özeti
Bildiri özetinizi hazırlarken lütfen aşağıdaki rehbere uyunuz. Rehbere göre hazırlanmayan bildiri özetleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

 
 • Sunulan bildiri özetleri; bilimsel nitelik açısından kabul edilebilir olmalıdır.
 • Bildiri özetinde; yazar/yazarlara ilişkin herhangi bir referans olmamalıdır.
 • Kabul edilen her bildiri en az bir yazar tarafından sunulmalıdır.
 • Kağıt boyutu A4 olmalıdır. Kağıdın üst kısmında 2.5 cm., alt kısmında 3 cm., sol ve sağda 1.5 cm. kenar boşlukları bulunmalıdır.
 • Bildiri özeti 1000-1500 kelimeden oluşmalıdır.
 • Bildiri özetinin ardından, yararlanılan temel kaynaklar belirtilmelidir. Kaynaklar, bildiri özeti için istenilen 1000-1500 kelime aralığına dahil değildir.
 • Bildiri özetinde en az iki anahtar kelime belirtilmelidir.
 • Bildiri özeti, Times New Roman 12 punto ve 1,5 satır aralığıyla yazılmalıdır.
 • Bildiri özetleri, elektronik ortamda 07 Mayıs 2018 tarihine kadar ridvanyurtseven@adiguzel.edu.tr e-mail adresine gönderilmelidir. Gönderilen e-mail de yazar/yazarların ad ve soyadı, kurumu, adresi ve telefonu bulunmalıdır.
 • Bildiri özeti tarafımıza ulaştığında, yazara/yazarlara bir onay e-maili gönderilecektir.
 • Bildiri özeti kabul edilen yazar/yazarlardan, 01 Ekim 2018 tarihine kadar kitap bölümlerini aynı e-mail adresine göndermeleri beklenir.

Kitap Bölümü
Kitap bölümünüzü hazırlarken lütfen aşağıdaki rehbere uyunuz. Rehbere göre hazırlanmayan kitap bölümleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

 • Kağıt boyutu A4 olmalıdır. Kağıdın üst kısmında 2.5 cm., alt kısmında 3 cm., sol ve sağda 1.5 cm. kenar boşlukları bulunmalıdır.
 • Kitap bölümü 4000-7000 kelimeden oluşmalıdır. Metnin daha kısa ya da uzun olması durumunda; Kongre Bilim Kurulu’nun kararına uyulur.
 • Kitap bölümünde en az iki anahtar kelime belirtilmelidir.
 • Kitap bölümü, Times New Roman 12 punto ve 1,5 satır aralığıyla yazılmalıdır.
 • Kitap bölümü APA (apa.org) stiliyle yazılmalıdır.
 • Kitap bölümleri, elektronik ortamda 01 Ekim 2018 tarihine kadar ridvanyurtseven@adiguzel.edu.tr e-mail adresine gönderilmelidir. Gönderilen e-mail de yazar/yazarların ad ve soyadı, kurumu, adresi ve telefonu bulunmalıdır.
 • Kitap bölümü tarafımıza ulaştığında, yazara/yazarlara bir onay e-maili gönderilecektir.