07 Mayıs 2018 Bildiri Özetlerinin Son Gönderilme Tarihi
21 Mayıs 2018 Kabul Edilen Bildiri Özetlerinin Duyurulması
28 Mayıs 2018 Kongre Kayıt Ücretinin Son Ödeme Tarihi
04 Haziran 2018 Kongre Programının Duyurulması
29/30 Haziran 2018 III. Eko-Gastronomi Kongresi
29 Haziran 2018 Bildiri Özetleri Kitabı’nın Dağıtımı
01 Ekim 2018 Kitap Bölümlerinin
Yazar/Yazarlar Tarafından Gönderileceği Son Tarih
01 Mart 2019 Miras Mutfaklar Kitabı’nın
Yazar/Yazarlara Gönderilmesi
(Kitap 2019 Yılında Basılacaktır)
Bildiri özetleri ve kitap bölümleri; ridvanyurtseven@adiguzel.edu.tr e-mail adresine gönderilmelidir.